Kết nối
Chúng tôi nói

Thơ châm: Dân mong

NGUYỄN ĐÌNH QUẢNG - 07:31 03/11/2018
Thơ châm: Dân mong

Tòa công bố án treo rồi

Về nhà, gã cất tiếng cười ha ha:

“Cuối cùng ta vẫn là ta

Treo không buộc cổ đúng là nên treo

Yên tâm mèo lại hoàn mèo

Cuộc đời vẫn cứ “meo meo” lo gì!”

Nếu không nhờ các “lương y”

Bán “bùa hộ mệnh” trước khi ra tòa

Tâm thần giám định chìa ra

Gã sao cười được ha ha thế này!

Dân mong luật pháp còng tay

“Lương y” cùng gã tống ngay vào tù!

Nguyễn Đình Quảng

Bình luận của bạn đọc