Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 15/2/2014 13:05

Thế nào là thực học, thực nghiệp?

Thế nào là thực học, thực nghiệp?

GD&TĐ - Nội dung đổi mới căn bản, toàn diện có đề cập đến việc hướng tới xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp. Vậy cần hiểu rõ "thực học, thực nghiệp" theo tinh thần Nghị quyết là như thế nào?

Thực học, thực nghiệp là người dạy và người học hiểu đúng mục đích của việc dạy và học; dạy và học thực chất; kết quả thi, kiểm tra phản ánh đúng, thực chất chất lượng giáo dục;

Người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục, sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực và phẩm chất cần thiết để sống và làm việc.

Thực học, thực nghiệp đối lập với hư học, hư danh, bệnh thành tích, với việc chạy điểm, chạy bằng cấp, bằng thật học giả mà dư luận xã hội bức xúc, lên án.

Bộ GD&ĐT