Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 14/6/2019 15:47

Thanh tra Bộ GD&ĐT chỉ ra thiếu sót trong tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Trường ĐH KTQD

Trường Đại học Kinh tế quốc dân.Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT chỉ ra một số thiếu sót trong khâu tổ chức thực hiện việc thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân (ĐHKTQD) và đã đưa một số đề xuất kiến nghị xử lý vụ việc. 

473 chứng chỉ ngoại ngữ đã được cấp

Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa đưa ra Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ của Trường ĐHKTQD.

Theo đó, Trường ĐHKTQD được Bộ trưởng Bộ GDĐT cho phép mở ngành Tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy, mã số 07 03 11, tuyển sinh từ khóa 2006 -2007 theo Quyết định số 2134/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SDH ngày 18/4/2005.

Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế (NNKT) của Trường ĐHKTQD được thành lập theo Quyết định số 2053/TCCB ngày 06/9/1991 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Trường ĐHKTQD căn cứ Quyết định 30/2/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên (Quyết định 30) để tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữa A, B, C; căn cứ Công văn số 5265/BGDĐT-GDĐH ngày 15/8/2012 của Bộ GDĐT về chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong đào tạo trình độ tiến sĩ và yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với học viên, nghiên cứu sinh là người nước ngoài (Công văn số 5265) để tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực Tiếng Anh và các hội đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức có nhu cầu.

Trên cơ sở các quy định, văn bản giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi dưỡng, thi/kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, các đơn vị của Trường ĐHKTQD đã tổ chức thực hiện như sau: Về nội dung tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C: Từ 04/02/2018 đến 12/5/2019, Trung tâm NNKT đã tổ chức 13 đợt thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C cho thí sinh tự do.

Theo báo cáo của Trung tâm NNKT, tổng số chứng chỉ đã cấp là  473, trong đó có 166 chứng chỉ A, 178 chứng chỉ B và 129 chứng chỉ C.

Về tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ chứng nhận trình độ tương đương A2, B1, B2 – Khung tham chiếu chung Châu Âu: Từ 04/02/2018 đến 12/05/2019.

Trường ĐHKTQD đã tổ chức 11 khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và 29 hội đồng thi cấp chứng chỉ chứng nhận hoàn thành và đạt chuẩn đầu ra khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh; chứng chỉ chứng nhận đã tham dự kỳ thi tiếng Anh trình độ tương đương A2, B1, B2 – Khung tham chiếu chung Châu Âu cho sinh viên, học viên của Trường và thí sinh tự do ngoài Trường.

Qua báo cáo và kiểm tra cho thấy các khóa bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ chứng nhận trình độ ngoại ngữ nêu trên không phải là việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT; Trường cũng chưa đủ điều kiện thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/20017/TT-BGDĐT và đang trong quá trình xây dựng đề án trình Bộ.

Tuy nhiên, việc tổ chức bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ chứng nhận trình độ ngoại ngữ nói trên không chỉ cho đối tượng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường ĐHKTQD mà còn cho các đối tượng sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ ngoài Trường với mục đích khác nhau.

Còn một số thiếu sót cần khắc phục

Kiểm tra xác suất, Đoàn kiểm tra nhận thấy một số thiếu sót trong khâu tổ chức thực hiện như: Một số đơn đăng ký dự kiểm tra của thí sinh không thể hiện thông tin đã hoàn thành chương trình GDTX về ngoại ngữ, khóa học của người đăng ký; chủ tịch hội đồng thi chưa duyệt danh sách thi sinh đăng ký dự thi; hội đồng thi không thành lập ban thư ký mà có thư ký trong từng ban; hội đồng thi chỉ thống nhất thời gian thi trong cuộc họp hội đồng thi; không có đề thi dự phòng; khi tổ chức chấm bài thi, không có phiếu chấm độc lập của hai cán bộ chấm thi. 

Tại Hội đồng thi ngày 20/4/2019 có tổng số 11 thí sinh dự thi, diễn ra trong một buổi sáng bố trí hai cặp giám thị coi thi. Những thiếu sót trên cho thấy, việc tổ chức thi chưa nghiêm túc, dễ nảy sinh sự dễ dãi, tiêu cực như hiện tượng báo chí đã phản ánh...

Trước những kết luận trên, Đoàn kiểm tra kiến nghị trường ĐH Kinh tế Quốc dân chấm dứt việc tổ chức các khóa bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ chứng nhận hoàn thành và đạt chuẩn đầu ra khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh; Chứng chỉ chứng nhận đã tham dự kỳ thi tiếng Anh trình độ tương đương A2, B1, B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu cho các đối tượng không đúng quy định.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chưa nghiêm túc, để xẩy ra sai sót theo quy định. 

Tổ chức rà soát lại toàn bộ việc cấp chứng chỉ, chứng nhận đối với các chương trình đào tạo ngắn hạn, trong đó có việc bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ngoại ngoại ngữ. Việc in phôi, quản lý, sử dụng chứng chỉ dùng chung cho các chương trình đào tạo ngắn hạn phảo đảm bảo đúng quy định tại Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.  

Ngoài ra, thanh tra Bộ cũng đề xuất tiếp tục thanh tra, kiểm tra đột xuất hoạt động bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin tại một số cơ sở đào tạo để có giải pháp quản lý hiệu quả. 

Trước đó, dư luận phản ánh Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế của trường ĐHKTQD cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép, có dấu hiệu tiêu cực. Ngay sau khi có phản ánh, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo.

Ngày 22/5, Bộ GD&ĐT đã quyết định kiểm tra trực tiếp tại trường. Nội dung kiểm tra ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân tập trung vào việc thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, bao gồm cả chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C và chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc được tổ chức thi và cấp tại trường này.

Đăng Chung