Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 6/10/2017 16:14

Thanh Hóa: Nhà trường thu lại tiền hỗ trợ học sinh nghèo để tu sửa cơ sở vật chất

Thanh Hóa: Nhà trường thu lại tiền hỗ trợ học sinh nghèo để tu sửa cơ sở vật chất

GD&TĐ - Tại một số trường trên địa bàn huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa), vào mỗi kỳ phát tiền hỗ trợ của Nhà nước cho đối tượng học sinh nghèo vùng đặc biệt khó khăn, theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính Phủ, nhà trường đã thu lại của mỗi học sinh từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Cụ thể: Tại Trường tiểu học Thạch Lâm 1 (xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành), mỗi kỳ phát tiền hỗ trợ cho học sinh đặc biệt khó khăn theo nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính Phủ, nhà trường thu lại mỗi em 400.000 đồng.

Theo kiểm tra, xác minh của UBND huyện Thạch Thành, năm học 2016-2017, Trường tiểu học Thành Lâm 1 có 67 học sinh thuộc diện được hỗ trợ. Trong đó, 42 học sinh được hỗ trợ cả năm học, 25 học sinh được hỗ trợ 1 học kỳ.

Tổng số tiền của học sinh thuộc đối tượng này ở Trường tiểu học Thạch Lâm 1 được cấp 291.170.000 đồng, trong đó, học kỳ I, tiền ăn: 129.712.000 đồng, tiền nhà ở: 32.428.000 đồng; học kỳ II, tiền ăn: 101.640.000 đồng, tiền nhà ở: 25.410.000 đồng.

Ngày 18/4/2017, nhà trường nhận kinh phí từ huyện về. Sau đó, nhà trường tổ chức mời phụ huynh có con thuộc đối tượng được hỗ trợ đến trường nhận tiền. Tại buổi nhận tiền có một số phụ huynh đưa ra ý kiến muốn ủng hộ nhà trường một phần số tiền trong tổng số tiền được nhà nước hỗ trợ để nhà trường tu bổ, mua sắm và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học.

Từ ý kiến đó, nhà trường tổ chức hội nghị phụ huynh có con thuộc đối tượng trên để xin ý kiến. Tại cuộc họp, phụ huynh thống nhất, đối với học sinh được hỗ trợ cả năm học ủng hộ 400.000 đồng/học sinh, học sinh được hỗ trợ 1 kỳ sẽ ủng hộ 200.000 đồng/học sinh.

Tương tự, Trường tiểu học Thạch Lâm 2 nhà trường cũng phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, kêu gọi các phụ huynh có con được nhận tiền hỗ trợ trên ủng hộ 400.000 đồng/ học sinh. Tổng số tiền thu được là 19.600.000 đồng.

Trường THCS Thạch Lâm, năm học 2016-2017 có 58 học sinh thuộc diện được hỗ trợ, trong đó có 49 học sinh được hỗ trợ cả năm và 9 học sinh được hỗ trợ 1 kỳ. Do khu ở bán trú của nhà trường đã xuống cấp, sau khi nhận kinh phí hỗ trợ, nhà trường họp với các phụ huynh có con đang ở bán trú và là đối tượng được hỗ trợ vận động phụ huynh đóng góp tu sửa công trình.

Sau khi thảo luận, các phụ huynh đi đến thống nhất: đối với học sinh được hỗ trợ cả năm ủng hộ 300.000 đồng/học sinh, đối với học sinh được hỗ trợ 1 kỳ, ủng hộ 150.000 đồng/học sinh. Số tiền thu được là 16.050.000 đồng.

Ngoài ra, trong quá trình phát gạo hỗ trợ cho học sinh, do đường giao thông khó khăn, xe phát gạo không vào đến trường, phụ huynh học sinh của 3 trường trên đã tổ chức thu mỗi học sinh từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng/ năm học (Trường tiểu học Thạch Lâm 1, THCS Thạch Lâm: 20.000 đồng/học sinh/năm; Trường tiểu học Thạch Lâm 2: 200.000 đồng/học sinh/năm) để phục vụ cho việc đưa gạo về trường phân chia gạo đến từng học sinh. Số tiền thu được chi cho những lần nhận và chia gạo.

Theo kết luận thanh tra, xác minh, việc Trường tiểu học Thạch Lâm 1, tiểu học Thạch Lâm 2 và THCS Thạch Lâm vận động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất từ các phụ huynh có con được hỗ trợ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ và việc cho phụ huynh thu tiền vận chuyển gạo, phân phối gạo là chưa thực hiện theo hướng dẫn quản lý và sử dụng các khoản thu vận động xã hội hóa giá dục tại công văn sô 877/UBND-GDĐT-TCKH (29/8/2016) của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành về hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các nhà trường năm học 2016-2017.

Riêng đối với Trường tiểu học Thạch Lâm 1, việc thu tiền ủng hộ cơ sở vật chất từ các phụ huynh có con được hỗ trợ Nhà nước không được thống nhất trong Ban giám hiệu nhà trường, không xin ý kiến phụ huynh trước khi thực hiện.

Sau khi có ý kiến không đồng tình của phụ huynh, các nhà trường đã khắc phục hậu quả kịp thời, trả lại tiền cho phụ huynh.

UBND huyện Thạch Thành cũng yêu cầu phòng Nội vụ phối hợp phòng GD&ĐT căn cứ mức độ vi phạm tổ chức kiểm điểm Hiệu trưởng, kế toán của các Trường tiểu học Thạch Lâm 1, tiểu học Thạch Lâm 2 và THCS Thạch Lâm do có sai phạm nêu trên và đề xuất hình thức kỷ luật thỏa đáng.

Yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thành tổ chức vận chuyển gạo từ trung tâm của huyện đến trường học cấp phát gạo cho các đối tượng được hỗ trợ, không để phụ huynh phải thuê vận chuyển gạo như hiện nay. Đồng thời, phòng GD&ĐT phối hợp với UBND các xã trên toàn huyện tăng cường kiểm tra để hạn chế tình trạng trên xảy ra.

Nguyễn Quỳnh

Tin tiêu điểm