Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 28/11/2018 13:57

Tập huấn cộng tác viên tuyên truyền ngành Giáo dục

Báo cáo viên truyền đạt các kỹ năng làm báo cho cộng tác viênBáo cáo viên truyền đạt các kỹ năng làm báo cho cộng tác viên

GD&TĐ - Ngày 28/11 tại Vĩnh Phúc, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cộng tác viên tuyên truyền, dư luận xã hội. TS Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh, những năm qua các cộng tác viên của Ngành giáo dục đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành, tạo sự thống nhất trong toàn Ngành giáo dục…

TS Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, các cộng tác viên tuyên truyền của công đoàn các tỉnh, thành, các ĐH, ĐH vùng, các ĐH, CĐ, các đơn vị trực thuộc… nghe ông Phạm Quý Trọng – Trưởng phòng Cộng tác viên – Ban đọc Tạp chí Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) và bà Từ Thúy Quỳnh, Trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Viện Dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) truyền đạt những kỹ năng phát ngôn; tiếp xúc với báo chí; kỹ năng trả lời phỏng vấn báo chí; cách xử lý một số tình huống đặc biệt trong phát ngôn; cung cấp thông tin báo chí; viết tin bài; một số vấn đề về mạng xã hội; phương pháp nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; giải pháp phòng ngừa và xử lý khủng hoảng truyền thông…  

Theo đó, việc tiếp xúc phóng viên, cung cấp thông tin cho báo chí cần có kỹ năng và phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Báo chí 2016, Nghị định 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các nhà trường, các cơ sở giáo dục với đầy đủ các bước như:

Nhận diện cơ quan báo chí, xác nhận tư cách phóng viên, thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm làm việc với phóng viên, chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi làm việc với phóng viên và tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp báo chí đúng quy định của pháp luật. Ngoài cung cấp thông tin theo yêu cầu của báo chí, người phát ngôn của các cơ quan đơn vị cần chủ động cung cấp thông tin để báo chí có điều kiện phối hợp tốt trong việc thông tin về đơn vị, địa phương.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đối với việc xử lý khủng hoảng truyền thông, ông Phạm Quý Trọng và bà Từ Thúy Quỳnh cho rằng, việc phòng ngừa và xử lý khủng hoảng truyền thông cần được đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chú trọng mọi lúc, mọi nơi. Muốn vậy, cần thường xuyên rèn luyện ý thức xây dựng hình ảnh, đạo đức, tác phong đúng chuẩn mực trong đội ngũ giáo viên, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tại buổi tập huấn, bà Từ Thúy Quỳnh và ông Phạm Quý Trọng cũng chỉ ra những vấn đề cần lưu ý trong công tác cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông như: Bị động trong việc cung cấp thông tin, chậm thông tin, cung cấp thông tin không nhất quán, né tránh việc cung cấp thông tin, đùn đẩy trách nhiệm cung cấp thông tin, không hợp tác với báo chí, không tiếp thu và xử lý thông tin báo chí đăng tải…

Hội nghị tập huấn đã giúp các tuyên truyền viên nắm bắt được vấn đề trong viết tin bài, xử lý thông tin, tiếp xúc nhà báo, trả lời báo chí. Từ đó có sự tham mưu đúng đắn cho lãnh đạo đơn vị mình trong việc xử lý thông tin; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành và thực hiện tốt các phương pháp định hướng dư luận xã hội...

Kết luận Hội nghị tập huấn, TS Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khẳng định: Qua lớp tập huấn lần này các cộng tác viên, người đứng đầu mỗi đơn vị sẽ làm tốt hơn trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí cũng như có thêm kiến thức về quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước, của Ngành giáo dục trong hoạt động giáo dục của đơn vị mình trong thời gian tới…

Cũng tại buổi tập huấn, bà Đặng Hoàng Anh – Trưởng Ban tuyên giáo nữ công của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phổ biến Quy chế cộng tác viên của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các đại biểu dự Hội nghị như: Nhiệm vụ; trách nhiệm, quyền hạn; quyền lợi; nguyên tắc hoạt động; chế độ, hình thức báo cáo, phán ánh dư luận xã hội…

Nam Khánh

Tin tiêu điểm