Tạo động lực cho cán bộ, viên chức và người lao động trong các trường đại học: Xu hướng và giải pháp

PV - 14:45 03/12/2019
Quang cảnh hội thảo. Quang cảnh hội thảo.

Tại các trường đại học, giảng viên là người đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Nhà trường. Một trường đại học có thể đạt được vị trí uy tín lớn khi có những giảng viên làm việc tích cực, sáng tạo và tâm huyết với nghề. Điều đó phụ thuộc vào cách thức và phương pháp mà những nhà quản lý sử dụng để tạo động lực làm việc cho giảng viên.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, là một trong những trường đầu tiên thực hiện cơ chế tự chủ và hiện là một trong 3 trường được Chính phủ giao quyết định tự chủ hoàn toàn.

 Đại biểu dự Hội thảo

Mục tiêu chiến lược của Trường là giữ vững, phát huy và khẳng định vị thế trường trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước… Để có được một đội ngũ giảng viên nhiệt huyết, năng lực, gắn bó lâu dài và cùng nhau xây dựng Nhà trường là một điều hết sức quan trọng, nhất là đội ngũ giảng viên có trình độ. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi mà một số trường đại học nói chung, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng đang gặp phải sự cạnh tranh rất mạnh mẽ từ các trường quốc  tế và các trường đại học trong nước.

Nhận thức được điều này, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chú trọng đến việc tạo động lực làm việc cho viên chức, và người lao động cả về vật chất và tinh thần. Song bên cạnh những mặt đạt được, công tác tạo động lực cho giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân còn tồn tại những hạn chế cần được nhận diện đầy đủ là cơ sở cho việc nâng cao chất lượng công tác này.

Mục tiêu của Hội thảo là xác định động lực làm việc hiện nay của viên chức và người lao động tại trường đại học, từ đó đưa ra các giải pháp tạo động lực làm việc cho viên chức và người lao động tại các trường đại học.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 24 bài của các giảng viên, viên chức và người lao động trong các trường đại học ở Việt Nam. Các bài viết đã đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của động lực làm việc, đăc biệt là trong NCKH và giảng dạy. Cụ thể như: phân tích thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho viên chức và người lao động tại trường đại học và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của viên chức và người lao động tại trường đại học; đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc cho viên chức và người lao động tại trường đại học.

PV

Bình luận của bạn đọc