Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 24/1/2014 17:37

Soi tỏ lý luận và thực tiễn về đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT

Soi tỏ lý luận và thực tiễn về đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT

GD&TĐ - Để phục vụ cho việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn trương biên soạn cuốn sách "Hỏi - Đáp về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo".

Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Đây là sự kiện lớn, tin vui đối với cả nước, đặc biệt là đối với ngành giáo dục và đào tạo. Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) tiếp tục kế thừa những quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục, đó là những quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển giáo dục đã nêu từ Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), đồng thời bổ sung, phát triển nhiều quan điểm, nội dung mới, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Để phục vụ cho việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn trương biên soạn cuốn sách "Hỏi - Đáp về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo".

Cuốn sách được hoàn thành bởi tập thể nhiều tác giả - những người đã trực tiếp tham gia nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian qua.

Nội dung cuốn sách đề cập một số vấn đề lí luận và thực tiễn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, có giá trị tham khảo quý đối với các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lí giáo dục, các nhà giáo, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên, học viên và đông đảo bạn đọc.

Những nội dung này sẽ giúp bạn đọc rõ thêm các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời gợi mở những nội dung cần được tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết, cụ thể hoá để thực hiện Nghị quyết.

Báo GD&TĐ trân trọng giới thiệu những nội dung Hỏi - Đáp trong cuốn sách tới bạn đọc trong chuyên mục "Hỏi - Đáp về một số nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT" trên báo Giáo dục và Thời đại điện tử (gdtd.vn).

GD&TĐ
Theo