Nghệ An:

Sở GD&ĐT cùng các tổ chức Hội ký kết phòng chống bạo lực học đường

HỒ LÀI - 19:04 15/01/2020
Lễ ký kết xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng chống bạo lực học đường giữa Sở GD&ĐT Nghệ An và các tổ chức Hội trên địa bàn Lễ ký kết xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng chống bạo lực học đường giữa Sở GD&ĐT Nghệ An và các tổ chức Hội trên địa bàn

Chiều 15/1, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Lễ ký kết được thực hiện giữa Sở GD&ĐT Nghệ An với các đơn vị: Hội Khoa học tâm lý – Giáo dục, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An.

 Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ ký kết

Đây là những tổ chức có vai trò, uy tín trong xã hội, và số lượng hội viên lớn. Thông qua chương trình ký kết nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở và các Hội trong việc triển khai xây dựng môi trường giáo dục. Đồng thời góp phần xây dựng hệ giá trị sống, chuẩn mực xã hội giúp các cán bộ quản lý nhà trường, các giáo viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh có suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp.

Thông qua đó, xây dựng trường học lành mạnh, thân thiện tạo mội trường để học sinh tự giác học tập, rèn luyện, tích cực sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho tỉnh nhà.

Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đại diện các tổ chức Hội thực hiện ký kết 

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn cũng đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên các Hội và mọi tầng lớp nhân dân về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Ngay sau lễ ký kết, tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình, Sở và các Hội phối hợp tổ chức các hoạt động cụ thể, tạo ra diễn đàn trao đổi, tư vấn, góp ý trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh.

Qua đó, sẽ tạo nền tảng, điều kiện tốt nhất để phát huy hiệu quả dạy học. Đồng thời phát huy vai trò của hội trong việc giám sát về văn hóa học đường, về môi trường an toàn và an ninh trường học trên địa bàn.

Hồ Lài

Bình luận của bạn đọc