Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 29/8/2014 20:40

Sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống được giảm 70% học phí?

Ảnh có tính chất minh hoạ/InternetẢnh có tính chất minh hoạ/Internet

GD&TĐ - Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội có được giảm học phí 70% hay không? Ngoài chế độ học phí còn có được hưởng các chế độ chính sách gì không? Bùi Đình Hậu (dinhhaupro@gmail.com)

* Trả lời:

Ngày 21/7/2014, ban hành Quyết định số Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá – nghệ thuật. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2014.

Theo đó, tại Điều 1 của Quyết định quy định: Chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu các bạn đang theo học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù bao gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống thì các bạn thuộc đối tượng được giảm chế độ học phí.

Cụ thể, theo Điều 2 của Quyết định trên quy định: Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập được giảm 70% học phí.

Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật ngoài công lập được giảm mức học phí không vượt quá mức quy định của các ngành đào tạo tương ứng trong các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập.

Ngoài ra, sinh viên theo học các ngành trên còn được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề (theo Điều 3) và chế độ trang bị học tập (theo Điều 4) của Quyết định trên.

Cụ thể, theo Điều 3: Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề với mức bằng 40% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng.

Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật ngoài công lập được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề không vượt quá mức quy định của các ngành đào tạo tương ứng trong các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập.

Chế độ bồi dưỡng nghề quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này chỉ áp dụng đối với những tháng học sinh, sinh viên học tập và được trả vào đầu tháng.

Còn tại Điều 4 Quy định: Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập được trang bị trang phục học tập và cấp một năm 1 lần, cụ thể như sau: Hai bộ quần áo tập; Bốn đôi giày vải; Bảy đôi tất.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm