Kết nối

Sẽ điều chỉnh các quy định về điều kiện cơ sở vật chất trường học

HẢI BÌNH - 09:44 09/02/2020
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Một số quy định về diện tích phòng học và kích thước bàn, ghế đã được áp dụng. Nhưng tình trạng về diện tích phòng học và kích thước bàn ghế ở các cấp học vẫn còn nhiều bất cập.

Thực tế, thể trạng của học sinh hiện nay phát triển hơn so với các em học sinh trước đây. Tuy nhiên, diện tích lớp học chưa bảo đảm, bàn, ghế nhỏ, ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Cử tri kiến nghị ngành Giáo dục có quy hoạch mới về bố trí diện tích phòng học, kích thước bàn, ghế cho phù hợp hơn.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Diện tích phòng học thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường học; quy định về kích thước bàn ghế và cách bố trí bàn ghế trong phòng học thực hiện theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông. Đến nay, một số thông số trong các tiêu chuẩn đã không còn phù hợp.

Bộ GD&ĐT đã thực hiện rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trường lớp học và nghiên cứu về nhân trắc học sinh để điều chỉnh các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trường lớp học, kích thước bàn ghế phù hợp với chương trình giáo dục, nhân trắc học sinh, theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo sự phát triển toàn diện của học sinh. Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh, sửa đổi và ban hành theo thẩm quyền các quy định liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất trường học cho phù hợp với thực tế. 

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc