Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 20/10/2018 07:15

Cử tri quan tâm đến giáo dục

Sáp nhập các cơ sở GD quy mô nhỏ: Phải hướng về mục tiêu nâng cao chất lượng và vì người học

Việc sáp nhập các cơ sở GD quy mô nhỏ phải phù hợp với điều kiện địa phươngViệc sáp nhập các cơ sở GD quy mô nhỏ phải phù hợp với điều kiện địa phương

GD&TĐ - Tại Công văn số 283/BDN do Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ GD&ĐT, cử tri tỉnh Thái Bình đề nghị sớm có lộ trình hướng dẫn thực hiện việc sáp nhập các trường tiểu học, THCS theo quy định của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, chế độ chính sách cho giáo viên một cách hợp lý, phù hợp và thống nhất chung cho các vùng miền.

Bộ GD&ĐT trả lời:

Việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các cơ sở GD phổ thông được thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW nhằm giảm đầu mối, giảm số cán bộ quản lý và số lượng người làm công tác hỗ trợ phục vụ; sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên hiện có, đặc biệt là giáo viên các môn học đặc thù như: Thể dục, Ngoại ngữ, Tin học, Nghệ thuật…

Việc thực hiện dồn dịch các điểm trường lẻ, sáp nhập các cơ sở GD có quy mô nhỏ phải lấy mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng GD; tạo sự thuận lợi cho HS, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị nhà trường, tránh đầu tư dàn trải, từ đó bảo đảm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đầu mối quản lý, các vị trí việc làm có cùng chức năng.

Bộ GD&ĐT đã có Văn bản số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 hướng dẫn các địa phương một số nguyên tắc để thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở GD mầm non, phổ thông, nhằm khắc phục những hạn chế, tạo sự đồng bộ, đảm bảo hiệu quả đúng tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang tiến hành khảo sát, đánh giá thực tiễn về quy mô và thực trạng cơ sở vật chất trường học, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý… ở các địa phương để xây dựng nguyên tắc, tiêu chí cụ thể phù hợp với điều kiện của các địa phương. Trên cơ sở đó, tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai có hiệu quả việc sáp nhập các cơ sở GD, dồn dịch các điểm trường đạt hiệu quả.

PV

Phạm Thị Bình (29/10/2018 18:12:46 PM)

Đề nghị báo giáo dục thời đại về tìm hiểu bất cập sáp nhập đồng loạt trường tiểu học với trường thcs ở Kiến Xương, Thái Bình.