Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 19/4/2018 07:00

Hướng tới Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV:

Quyền lợi công đoàn viên là mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn

TS Vũ Minh Đức trò chuyện cùng đội ngũ nhà giáo công tác tại vùng sâu, vùng xa
TS Vũ Minh Đức trò chuyện cùng đội ngũ nhà giáo công tác tại vùng sâu, vùng xa

GD&TĐ - Đại hội Công đoàn GD Việt Nam lần thứ XV là dịp để Công đoàn ngành nhìn lại chặng đường 5 năm trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, động viên đội ngũ nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Chủ tịch Công đoàn GD Việt Nam - TS Vũ Minh Đức - cho biết: Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn ngành thực hiện đổi mới đồng nghĩa với việc tổ chức Công đoàn cũng phải đổi mới toàn bộ hoạt động, lấy quyền lợi của đoàn viên là mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động xuyên suốt nhiệm kỳ.

- Nhìn lại chặng đường 5 năm, TS đánh giá thế nào về hoạt động của Công đoàn ngành?

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo Công đoàn Giáo dục các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ Công đoàn gắn với chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng về cơ sở; có nhiều giải pháp đột phá; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; thực hiện có hiệu quả 8 nhiệm vụ, 6 chương trình công tác toàn khóa, nhiều chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đề ra.

Trong đó, Công đoàn Giáo dục các cấp đã tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ), nhất là bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhà giáo; triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên; vận động thêm nguồn lực hỗ trợ xây nhà công vụ, thiết chế văn hóa, hỗ trợ kịp thời các nhà trường và CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, bão lũ; tổ chức các chương trình đón Tết cho giáo viên cắm bản, chăm lo Tết có ý nghĩa thiết thực, quan tâm nhiều hơn đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; chú trọng các hoạt động tôn vinh nhà giáo tiêu biểu...

Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, góp phần tạo được sự đồng thuận trong ngành và xã hội đối với chủ trương đổi mới của ngành; nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với nhà giáo, nghề giáo; chủ động tham gia quản lý, thực hiện tốt dân chủ trong các nhà trường; nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp đối với đội ngũ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu mới.

Vận động CBNGNLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề sâu sắc, tạo động lực to lớn đối với CBNGNLĐ, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường, nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn được đổi mới, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc; bồi dưỡng, giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng. Công tác đối ngoại được mở rộng, từng bước khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tặng quà cho nhà giáo nhân dịp Tết Nguyên đán

- Nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có diễn biến phức tạp, vậy Công đoàn ngành vận hành ra sao để đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp GD-ĐT?

Năm năm tới, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống; cùng với kinh tế, thương mại, thị trường, công nghệ, cạnh tranh về nguồn nhân lực chất lượng cao diễn ra gay gắt giữa các quốc gia.

Ở trong nước, những kết quả quan trọng bước đầu của việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân sẽ có những tác động tích cực đến đổi mới giáo dục, đào tạo và hoạt động Công đoàn.

Đây cũng là giai đoạn Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và yêu cầu thực hiện ngày càng đầy đủ các nội dung của Công ước quốc tế về lao động và công đoàn.

Toàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cùng với việc rà soát quy mô mạng lưới trường lớp, sắp xếp lại bộ máy, tăng cường tự chủ, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương VI khóa XII.

Tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục. Để đáp ứng nhu cầu đổi mới, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề ra mục tiêu: Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn GD các cấp để tập hợp đông đảo người lao động tham gia tổ chức Công đoàn; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhà giáo, nghề giáo; tăng cường phát triển lợi ích của đoàn viên Công đoàn; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, tập trung nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ CBNGNLĐ, kỹ năng ứng xử, đạo đức, phong cách nhà giáo; xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện trong các nhà trường.

Đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, trong đó tập trung triển khai nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Quyên góp, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn”. Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

- Bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của đoàn viên là mục tiêu quan trọng của tổ chức Công đoàn, TS có thể cho biết hoạt động cụ thể trong nhiệm kỳ mới?

Trong 5 trụ cột được Công đoàn Giáo dục Việt Nam thực hiện trong thời gian tới, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhà giáo được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Tuy nhiên, cách làm sẽ có sự thay đổi. Thay vì chạy theo vụ việc như hiện nay, tổ chức Công đoàn sẽ chú trọng hơn đến việc làm thế nào để các nhà giáo có kiến thức về pháp luật để tự bảo vệ được mình; có kỹ năng đảm bảo việc làm lâu dài, nâng cao năng lực nghề nghiệp…; chuẩn bị cho người lao động khi đối mặt với việc tinh giản biên chế…

Các trụ cột tiếp theo là thực hành dân chủ trong trường học; phát huy vai trò Công đoàn trong môi trường tự chủ; tham gia nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo.

Những thay đổi trên bắt đầu từ Đại hội lần thứ XV. Thay vì đọc tham luận có sẵn, Ban tổ chức chia thành 4 nhóm để thảo luận về 5 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn ngành. Những ý kiến trao đổi của các đại biểu khi thảo luận sẽ được đưa vào Nghị quyết; từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới sẽ nghiên cứu, cụ thể hóa thành các chương trình công tác phù hợp với nhiệm vụ trong thời gian tới.

- Xin cám ơn TS!

“Ngay sau Đại hội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm về ứng xử của giáo viên trong trường học. Các hoạt động tiếp theo sẽ được tổ chức để cung cấp, hỗ trợ giáo viên các biện pháp kỷ luật học sinh theo hướng tích cực, tránh tình trạng vi phạm luật Bảo vệ trẻ em hoặc rơi vào trạng thái không dám nhắc nhở…”. TS Vũ Minh Đức

Minh Hằng (Thực hiện)