Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 13/3/2017 19:07

Quy định về vùng đặc biệt khó khăn để được hưởng phụ cấp thu hút

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Chúng tôi đang là giáo viên miền núi, điều kiện rất khó khăn cả về cơ sở vật chất lẫn trường lớp. Xin hỏi, chúng tôi có được hưởng phụ cấp thu hút hay không? - Lê Thanh Bình (ltbinh***@gmail.com).

* Trả lời:

Với những thông tin mà bạn cung cấp, rất khó để chúng tôi trả lời chính xác cho bạn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT để xác định xem mình có thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút hay không?!

Bạn cần xác định, địa bàn mình đang công tác, nếu nằm trong vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được nhà nước công nhận và thuộc phạm vi điều chỉnh tại Khoản 2 Điều 2 Văn bản trên thì bạn sẽ thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Điều 8 Văn bản này.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 2 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT có nêu: Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định này bao gồm:

- Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa;

- Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp…(gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Phụ cấp thu hút được quy định tại Điều 8 Văn bản này như sau: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm