Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 16/7/2017 16:54

Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi Tòa soạn tiêu chuẩn để bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường tiểu học? – Hoàng Ngọc (tieuhochaiduong@gmail.com).

* Trả lời:

Nội dung bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau: Tại Điều 27 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, quy định: Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

- Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác minh rõ ràng; có bản kê khai tài sản theo quy định;

- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

- Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền. Khi hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Quyền lợi của viên chức được bổ nhiệm vào chức vụ quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 37 và Khoản 3 Điều 38 Luật Viên chức.

Còn tại Điều 20 Điều lệ Trường tiểu học quy định: Hiệu trưởng trư¬ờng tiểu học là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà tr¬ường. Hiệu trưởng do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm đối với trường tiểu học công lập, công nhận đối với trư¬ờng tiểu học tư¬ thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền.

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng trư¬ờng tiểu học phải đạt chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.

Tiêu chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học được áp dụng theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT Ngày 8/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Sỹ Điền