Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 10/6/2015 14:30

Quy định về thủ tục cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc

Quy định về thủ tục cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc

GD&TĐ - Hỏi: Trường hợp bị mất bằng cao đẳng chuyên nghiệp thì thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc như thế nào? Xin cho biết cụ thể? – Trương Thanh Quý (TP Vinh, Nghệ An).

* Trả lời:

Theo Điều 27 Quyết định số: 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân quy định về thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc như sau:

Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, đối chiếu với sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu. Nội dung bản sao văn bằng, chứng chỉ phải đúng với nội dung đã ghi trong sổ gốc.

Thời hạn cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ được thực hiện như sau:

- Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu;

- Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện), cơ quan, cơ sở giáo dục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ phải gửi bản sao cho người yêu cầu.

- Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ phải trả lệ phí cấp bản sao và cước phí bưu điện (nếu yêu cầu gửi bản sao qua đường bưu điện) cho cơ quan, cơ sở giáo dục cấp bản sao. Lệ phí cấp bản sao thực hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cơ quan, cơ sở giáo dục có thẩm quyền quy định tại điều 25 của Quy chế này mỗi lần cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc đều phải ghi vào sổ và lưu trữ tại cơ quan, cơ sở giáo dục đó.

Sỹ Điền