Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 20/6/2015 17:49

Quy định về thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh con

Quy định về thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh con

GD&TĐ -  Tôi là nhân viên hợp đồng của một trường đại học công lập, được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và được nâng lương thường xuyên. Hiện tôi vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản. 

Đến đầu tháng 7 tôi bắt đầu đi làm trở lại. Nhưng vì tôi sinh con bằng hình thức phẫu thuật nên sức khỏe còn yếu. Tôi muốn nghỉ thêm có được không? Nếu được thì thời gian nghỉ thêm đó tôi có được hưởng lương hay không? - Nguyễn Thị Lụa (nguyenlua***@gmail.com)

* Trả lời:

Theo Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:

- Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

- Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung”

Còn tại Điều 17, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản theo Khoản 1, Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

- Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ khi sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu quy định tại Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội hoặc sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên;

-Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

- Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Căn cứ những quy định nêu trên, nếu sức khỏe của bạn còn yếu, bạn sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa 7 ngày theo quy định hiện hành. Trong thời này bạn sẽ được hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định này, cụ thể như sau:

- Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình;

- Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.

Sỹ Điền