Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 22/6/2015 11:15

Quy định về quy đổi các hoạt động chuyên môn của giáo viên ra tiết dạy

Quy định về quy đổi các hoạt động chuyên môn của giáo viên ra tiết dạy

GD&TĐ - Hỏi: Xin được hỏi việc quy đổi các hoạt động chuyên môn của giáo viên ra tiết dạy được quy định như thế nào?

Trong thời gian nghỉ hè tôi được phòng GD&ĐT triệu tập tham gia vào công tác hướng dẫn, tập huấn chuyên môn 1 ngày. Vậy tôi có được bảo lưu ngày làm việc đó để trừ số tiết dạy theo định mức trong năm học tới hay không? – Bùi Thị Mỹ Duyên (bui_myduyen***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 11 của Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) quy định về việc quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy, cụ thể như sau:

Giáo viên dạy môn chuyên tại các trường chuyên, lớp chuyên, 1 tiết dạy môn chuyên được tính bằng 3 tiết định mức.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên còn phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau:

- Đối với giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra thì thời gian làm việc một buổi được tính bằng 5 tiết định mức.

- Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức.

- Báo cáo ngoại khóa cho học sinh do nhà trường tổ chức (có giáo án hoặc đề cương báo cáo) thì số tiết báo cáo thực tế được tính tương đương số tiết định mức.

- Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Vấn đề thứ hai bạn quan tâm đó là việc bạn có được bảo lưu 1 ngày tham gia tập huấn, hướng dẫn chuyên môn do phòng GD&ĐT triệu tập để trừ vào số tiết dạy theo định mức trong năm học tới hay không? Hiện chúng tôi không thấy văn bản, chính sách nào quy định hoặc hướng dẫn chế độ bảo lưu như bạn trình bày trong thư.

Do đó, ở thời điểm hiện tại, bạn không được bảo lưu 1 ngày tham gia tập huấn, hướng dẫn chuyên môn do phòng GD&ĐT triệu tập để trừ vào số tiết dạy theo định mức trong năm học tới.

Sỹ Điền