Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 20/10/2017 17:43

Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

GD&TĐ -  Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn 4890 /BGDĐT-GDCTHSSV yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dung cụ về việc triển khai thi hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Theo đó, công văn yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương triển khai Nghị định số 80/2017/NĐ-CP trên địa bàn.

Chỉ đạo các phòng, ban thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Nghị định số 80/2017/NĐ-CP.

Chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP theo phân cấp quản lý.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP các sở giáo dục và đào tạo cần chủ động trao đổi với các bên có liên quan, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để chỉ đạo kịp thời.

Xem nội dung chi tiết  TẠI ĐÂY

Theo Bộ GD&ĐT

Tin tiêu điểm