Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 19/6/2015 10:40

Quy định về lương hưu hằng tháng cho người nghỉ hưu trước tuổi

Quy định về lương hưu hằng tháng cho người nghỉ hưu trước tuổi

GD&TĐ - Hỏi: Tôi 51 tuổi hiện là giáo viên của một trường tiểu học công lập và đã có 30 năm liên tục đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH). Hiện tại, tôi bị bệnh nặng và muốn về hưu trước tuổi. 

Vậy tôi có điều kiện để được về hưu trước tuổi hay không? Nếu về hưu trước tuổi thì lương hưu hàng tháng của tôi được xác định như thế nào? – Lê Ngọc Trang (ngoctrang***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 1, Điều 26 Nghị định số: 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường như sau: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Tại Điều 27 Nghị định 152/2006/NĐ-CP quy định về trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi: Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện quy định tại Điều 26 Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết nếu bạn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì bạn sẽ được về hưu trước tuổi. Thủ tục giám định mức suy giảm khả năng lao động được quy định tại Khoản 3, Điều 5, Thông tư số 07/2010/TT-BYT của Bộ Y tế.

Về mức lương hưu hàng tháng, theo Khoản 1, 2, 3 Điều 28 Nghị định số: 152/2006/NĐ-CP quy định:

- Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 26 Nghị định này, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 31 Nghị định này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

- Người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 27 Nghị định này, mức lương hưu hằng tháng được tính theo quy định tại Khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 26 Nghị định này thì mức lương hưu giảm đi 1%.

- Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

Sỹ Điền