Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 19/7/2017 14:43

Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Một số phụ huynh, học sinh ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định hỏi: Quy trình học liên thông được quy định như thế nào và giá trị của bằng đại học liên thông có bình đẳng với các bằng đại học chính quy hay không?

* Trả lời:

Ngày 31/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 18/2017/QĐ-TTg “Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học”.

Theo đó, tại Điều 6 Quyết định này có nêu: Tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học được thực hiện theo các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT.

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học, được dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học.

Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học, được dự tuyển sinh liên thông theo các hình thức do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định như sau:

- Dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học.

- Dự thi tuyển sinh liên thông riêng do cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển. Các môn thi tuyển sinh liên thông riêng bao gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề. Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển thực hiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, chỉ áp dụng thi tuyển sinh liên thông riêng đối với người đã có chứng chỉ hành nghề và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10.

Sau khi học xong, bằng học liên thông đó được bình đẳng với các bằng khác trong việc tuyển dụng hay học lên ở trình độ cao hơn, không phân biệt đối xử.

Sỹ Điền