Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 26/6/2015 14:37

Quy định về giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Quy định về giá dịch vụ khám, chữa bệnh

GD&TĐ - Hỏi: Tôi tốt nghiệp Trường đại học An Giang, khoa sư phạm tiểu học. Tôi có làm hồ sơ để đi xin việc. Tuy nhiên trong quá trình khám sức khỏe tôi nhận thấy mức thu lệ phí giữa các địa phương rất khác nhau, như vậy có đúng không?

Có quy định chung về mức thu lệ phí khi khám sức khỏe hay không? – Hà Thị Dung (hadung***@gmail.com).

* Trả lời: 

Theo Điều 88 Luật Khám, chữa bệnh quy định về giá dịch vụ khám, chữa bệnh như sau:

- Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là số tiền phải trả cho mỗi dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

- Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng khoản thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

- Căn cứ vào khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 3 Điều này, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ khác; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ vào quy định nêu trên, thì giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương sẽ được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

Điều này đồng nghĩa với việc mức thu lệ phí dịch vụ khám sức khỏe giữa các địa phương sẽ khác nhau. Tuy nhiên, mức giá quy định của tỉnh không được vượt quá mức trần đã được quy định tại Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC.

Sỹ Điền