Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 4/7/2017 17:49

Quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - * Hỏi: Tôi là giáo viên năm năm nay 49 tuổi. Hiện tôi đã đóng bảo hiểm được 22 năm. Tôi bị xương khớp và viêm phổi. Xin hỏi, trường hợp của tôi muốn về hưu trước tuổi có được không? – Nguyễn Thị Thu tỉnh Lạng Sơn (nguyenthu***@gmail.com).

* Trả lời:

Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi không đủ cơ sở về dữ liệu thông tin để trả lời chính xác cho bạn. Vì vậy, chúng tôi xin được viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật sau để bạn tham khảo và tự xác định xem mình có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi hay không.

Cụ thể, tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau: Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Sỹ Điền