Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 13/11/2017 16:03

Quy định về chế độ dạy lớp ghép

Quy định về chế độ dạy lớp ghép

GD&TĐ - Hỏi: Hiện nay, tôi được nhà trường phân công dạy các môn Khoa học; Lịch sử; Địa lí... của các lớp tiểu học. Trong đó có 13 tiết/tuần là dạy lớp ghép (lớp ghép do giáo viên khác chủ nhiệm). 

Vậy tôi có được hưởng chế độ của giáo viên dạy lớp ghép không? Nếu có thì cách tính như thế nào? - Nguyễn Xuân Thành (Đạ Teh- Lâm Đồng).

* Trả lời:

Quyết định số: 15/2010/QĐ-TTg ngày 3/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ " Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập", có quy định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Lớp ghép là lớp học có học sinh ở hai trình độ (lớp) khác nhau trở lên cùng học và do một giáo viên trực tiếp giảng dạy. Giáo viên được Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phân công dạy lớp ghép được tính hưởng phụ cấp quy định tại Quyết định này.

* Mức phụ cấp được hưởng như sau: Giáo viên dạy lớp ghép hai trình độ, mỗi tháng được hưởng thêm 50% tiền lương của tháng giảng dạy; Giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên, mỗi tháng được hưởng thêm 75% tiền lương của tháng giảng dạy.

Cách tính phụ cấp: Phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả trên cơ sở tiền lương tháng của giáo viên; Tiền lương tháng của giáo viên (T) = [hệ số lượng theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung.

- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 2 trình độ = T x 50%;

- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 3 trình độ trở lên = T x 75%.

Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Sỹ Điền

Duc Vu (30/09/2018 11:25:38 AM)

Tôi là giáo viên Tiếng Anh dạy lớp 3,4,5 cũng dạy lớp ghép, vậy có đươc hưởng chế độ gì không?Tôi không thấy nói về giáo viên Tiêng Anh.