Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 2/7/2017 11:59

Quy định phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non, đóng bảo hiểm xã hội được 15 năm 7 tháng. Ngày 1/9/2017 tới đây tôi đủ 55 tuổi để về hưu, nhưng thiếu năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu.

Vậy tôi có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho đến đủ 20 năm để được hưởng chế độ lương hưu hay không? – Nguyễn Thị Nghiệp (nguyennghiep***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điều 9 Nghị định số: 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ, quy định: Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Khoản 2 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

- Đóng hằng tháng;

- Đóng 03 tháng một lần;

- Đóng 06 tháng một lần;

- Đóng 12 tháng một lần;

- Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

- Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn có thể tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Sỹ Điền