Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 24/2/2016 13:00

Quy định cứng giáo viên được trợ cấp nước ngọt 200.000đ/tháng chưa đúng

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Chúng tôi là những giáo viên, nhân viên đang công tác ở vùng núi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Hiện chúng tôi đang nhận được tiền trợ cấp mua nước ngọt là 200.000 đồng/tháng.

Năm học trước chúng tôi chỉ được hưởng 180.000 đồng/tháng. Xin hỏi mức trợ cấp như vậy đã đúng hay chưa? - Lê Thanh Tuấn (lethanhtuan***@gmail.com).

* Trả lời:

Trước hết, việc quy định cứng mức hưởng tiền trợ cấp nước ngọt ở nơi bạn đang công tác như trong thư bạn viết là chưa đúng với chính sách hiện hành.

Trợ cấp này cần được áp dụng theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư liên tịch số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".

Cụ thể như sau: Vùng thiếu nước ngọt và sạch theo mùa là vùng do điều kiện tự nhiên không có nước hoặc có nhưng không đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt từ 01 tháng liên tục trở lên trong năm.

Mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho một người bao gồm:

Định mức tiêu chuẩn: 6 mét khối/người/tháng (a);

Số tháng thực tế thiếu nước ngọt và sạch trong 1 năm (b);

Chi phí mua và vận chuyển 1 mét khối nước ngọt và sạch đến nơi ở và nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (c);

Giá nước ngọt và sạch để tính chi phí nước ngọt và sạch trong tiền lương là giá kinh doanh một mét khối nước sạch do cấp có thẩm quyền ở địa phương quy định (d).

Cách tính:

Mức trợ cấp được hưởng 1 tháng là: a x (c - d).

Mức trợ cấp được hưởng trong 01 năm là: a x (c - d) x b.

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của các xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc quyền quản lý để trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp quy định vùng thiếu nước ngọt và sạch, thời gian và mức hưởng trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho phù hợp. Riêng người hưởng lương trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Sỹ Điền