Quảng Nam tuyển 146 giáo viên THPT

HẢI BÌNH - 18:13 25/10/2019
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể: Môn Toán: 15 chỉ tiêu; Địa lý: 11 chỉ tiêu; Vật lý: 10 chỉ tiêu; Tiếng Anh: 32 chỉ tiêu; Hóa học: 8 chỉ tiêu; Tiếng Pháp: 1 chỉ tiêu; Sinh học: 7 chỉ tiêu; Giáo dục công dân: 9 chỉ tiêu; Ngữ văn: 28 chỉ tiêu; Tin học: 12 chỉ tiêu; Lịch sử: 5 chỉ tiêu; Thể dục: 8 chỉ tiêu.

Hình thức tuyển dụng thông qua xét tuyển. Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định. Nếu đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn về trình dộ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào 1 chỉ tiêu. Nếu thí sinh vi phạm quy định này sẽ không được tham gia xét tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Người được đào tạo ghép 2 môn thì chỉ đăng ký xét tuyển một trong hai môn dược đào tạo. Trường hợp văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được Bộ GD&ĐT công nhận theo quy định hiện hành.

Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 8/11/2019.

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc