Kết nối

Quan tâm chế độ, chính sách với giáo viên mầm non khi nghỉ hưu

HẢI BÌNH - 10:19 17/01/2020
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Tuy nhiên, mức lương nghỉ hưu của giáo viên mầm non (GVMN) vẫn thấp hơn so với bậc tiểu học, THCS, THPT. Nhiều GVMN cho đến tuổi nghỉ công tác vẫn chưa đủ điều kiện hưởng chế độ. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết chế độ, chính sách cho số GVMN này.

Về nội dung trên, Bộ GD&ĐT cho biết: Chế độ lương hưu của GVMN hiện nay được thực hiện theo các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH). Đối với GVMN hợp đồng (không phải là viên chức) đã được Đảng, Nhà nước quan tâm thông qua các chính sách như:

Từ năm 1999 trở lại đây, Nhà nước có chính sách quy định GVMN ngoài công lập được ký hợp đồng lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để tạo điều kiện cho những GVMN nói trên có đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng. Bộ GD&ĐT đã phối hợp BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện công tác BHXH, bảo hiểm y tế đối với người lao động thuộc các cơ sở giáo dục mầm non (Công văn số 2150/GDĐT-BHXH ngày 22/3/2004).

Chính phủ ban hành Nghị định số 73/1999/NĐ-CP mà chưa tham gia đóng BHXH, có thể đóng BHXH cho thời gian từ tháng 1/1995 đến khi đã tham gia đóng BHXH. Mức đóng bằng 15% mức tiền lương tính trên mức tiền lương do Nhà nước quy định tại thời điểm thu nộp. Với những giáo viên nghỉ hưu vào giai đoạn 2011 - 2014, sẽ có từ 16 - 20 năm đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, còn nhiều GVMN vẫn không đủ điều kiện để hưởng lương hưu hằng tháng.

Năm 2011, theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nhà nước có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho GVMN chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng. Trên cơ sở đó, GVMN tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2011 đến hết năm 2014 có vừa đủ 20 năm đóng BHXH, đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

Ngày 15/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với GVMN có thời gian làm việc trước năm 1995; theo đó, GVMN khi nghỉ hưu mà lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được trợ cấp thêm để mức lương hưu bằng mức lương cơ sở.

Như vậy, Nhà nước đã quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với GVMN khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, một bộ phận GVMN khi nghỉ hưu do mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thấp và thời gian đóng BHXH ngắn dẫn đến lương hưu (được tính trên nền tiền lương này) thấp. Vì vậy, những giáo viên này sau khi nghỉ hưu còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nên rất cần nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền các cấp cũng như các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc