Phú Thọ: Tập huấn công tác truyền thông cho cán bộ, giáo viên

NGUYỄN TUẤN ANH - 20:46 21/03/2019
Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết: những năm qua các cộng tác viên truyền thông của ngành GD đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và Sở GD&ĐT về GD đến với nhân dân; để xã hội hiểu đúng, ủng hộ và chia sẻ với các hoạt động của Ngành.

 Ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị

Đối với Ngành GD, Website Ngành và tài liệu GD đất Tổ là một trong những kênh thông tin tuyên truyền chủ yếu của Ngành, có chức năng cung cấp và phản ánh thông tin chỉ đạo, điều hành của Ngành. Thời gian qua, Website Ngành đã có những chuyển biến tích cực như giao diện dần được chỉnh sửa hợp lý, trình bày thẩm mỹ, tốc độ truy cập nhanh.

Tuy nhiên còn tồn tại, hạn chế cần được khắc phục đó là chất lượng tin bài chưa phong phú đa dạng về thể loại, vẫn còn rất nhiều đơn vị viết tin bài gửi về cho Website Ngành và tài liệu GD  đất Tổ muộn, thông tin không mang tính thời sự hoặc nhiều bài viết thiếu thông tin...

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về GD&ĐT nói chung và công tác truyền thông nội bộ ngành GD&ĐT Phú Thọ nói riêng. 

Nguyễn Tuấn Anh

Bình luận của bạn đọc