Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 7/6/2017 17:31

Phụ cấp ưu đãi vùng khó khăn có được dùng làm căn cứ để trả lương dạy thêm giờ?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Chúng tôi là giáo viên THPT, trong năm học 2015 – 2016 nhà trường có phân công chúng tôi dạy 18 tiết/tuần. 

Trong năm học đó chúng tôi đã thực hiện theo phân công của chuyên môn nhà trường, vậy chúng tôi thừa bao nhiêu tiết so với quy định?

Trường chúng tôi nằm trong khu vực đặc biệt khó khăn và đang hưởng phụ cấp ưu đãi là 70%. Vậy khi tính tiền tăng giờ chúng tôi có được tính cả phụ cấp này hay không? - Bùi Quang Thiện (mualu2008@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), có nêu: Định mức tiết dạy trong một tuần của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS là 19 tiết, giáo viên THPT là 17 tiết;

Căn cứ vào qu định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn là giáo viên THPT nên định mức tiết dạy của bạn là 17 tiết/tuần. Việc nhà trường phân công dạy 18 tiết/tuần đồng nghĩa với việc bạn đã dạy thừa 1 tiết/tuần.

Về chế độ dạy thêm giờ được áp dụng theo Thông tư số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Trong đó có Khoản 3 Điều 6 Thông tư này hướng dẫn:

Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Còn về tiền tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) - theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư trên.

Như vậy, nếu trường hợp của thỏa mãn điều kiện trên thì bạn sẽ được thanh toán tiền dạy thêm giờ theo quy định hiện hành. Cách tính tiền dạy thêm giờ được áp dụng theo Điều 4 Thông tư số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Và nếu phụ cấp ưu đãi thuộc khu vực đặc biệt khó khăn của bạn được tính là khoản phụ cấp lương thì sẽ được tính vào tiền dạy thêm giờ theo quy định hiện hành.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm