Bản in

Chính sách

Thứ Ba, 4/6/2019 14:21

Phụ cấp ưu đãi khi về hưu?

Ảnh InternetẢnh Internet

GD&TĐ - Hỏi: Ngày 1/9/2017, tôi được nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước. Trước khi nghỉ hưu, công tác tại điểm trường thuộc huyện An Biên (Kiên giang). Nơi tôi công tác thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Xin hỏi khi về hưu tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi gì không? Đặng Xuân Chính (dxchinh***@gmail.com)

Trả lời: Theo Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, với quy định nêu trên nếu bạn dạy học ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên thì khi nghỉ hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần theo quy định hiện hành. Mức trợ cấp được áp dụng theo Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 3 tháng thì không tính; Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác; Từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

GD&TĐ