Bản in

Chính sách

Thứ Năm, 23/5/2019 06:31

Phụ cấp thu hút

Ảnh InternetẢnh Internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học ở tỉnh Yên Bái. Tôi dạy ở điểm trường chính thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Học kỳ II năm học 2018 -2019, tôi được điều động sang dạy ở điểm trường khác, cách điểm chính 5km. Điểm này không thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Xin hỏi, trường hợp của tôi có còn được hưởng phụ cấp thu hút nữa hay không? Nguyễn Thị Kim Yến (ntkimyen***@gmail.com)

Trả lời: Theo Khoản 1, 2 Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại văn bản này bao gồm: Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa; Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định theo điểm a, b, c Khoản 2 Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, điểm trường bạn dạy học không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Do đó, trường hợp của bạn sẽ không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo quy định hiện hành.

GD&TĐ