Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 10/3/2017 19:07

Phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian giảng dạy

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Tính đến tháng 1/2017 tôi được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là 8%. Nếu chuyển công tác sang một trường khác của huyện khác thì tôi có được cộng nối thời gian hưởng phụ cấp thâm niên 8% trước đó không? - Vũ Thị Thu (vuthu***@gmail).

* Trả lời:

Theo Điều 2 Thông tư số: 68/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH, ngày 30/12/2011 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP như sau: Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian gồm:

- Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

- Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

- Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

- Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

- Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

Như vậy, với hướng dẫn nêu trên và theo thư bạn viết nếu bạn có quyết định chuyển và tiếp nhận của cấp có thẩm quyền theo phương thức luân chuyển cán bộ, viên chức thì bạn sẽ được xem xét để tính hưởng phụ cấp thâm niên và cộng nối thời gian hưởng phụ cấp này trước đó.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm