Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 19/2/2019 07:24

Phụ cấp lâu năm của giáo viên?

Trong giờ học tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Phú Lương (Thái Nguyên)Trong giờ học tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Phú Lương (Thái Nguyên)

GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi chuyên mục, giáo viên dạy học ở trường phổ thông dân tộc nội trú có được hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP hay không? – Dương Văn Đồng (duongdong***@gmail.com).

Trả lời: Theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, thì phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều 1 được nêu rõ tại Khoản 2 Điều này.

Tại Điều 5 Nghị định trên quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau: Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm; Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu trường học bạn đang công tác nằm trên vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và bạn có thời gian công tác ở đó ít nhất từ đủ 5 năm trở lên thì bạn mới được hưởng phụ cấp lâu năm theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp, nơi bạn công tác không nằm trên vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp lâu năm.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc – Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

GD&TĐ