Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 28/6/2019 06:26

Phụ cấp giáo viên?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Hỏi: Chúng tôi là giáo viên, nhân viên trường tiểu học công lập. Trường tôi nằm trên xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi làm việc ở điểm trường chính, không nằm trong vùng đặc biệt khó khăn. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP hay không? Nguyễn Thu Hằng (thuhang***@gmail.com)

Trả lời: Theo Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” quy định đối tượng áp dụng Nghị định này gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, căn cứ vào Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006, Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 và Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính; các bạn là nhân viên, giáo viên trong trường tiểu học công lập thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng lại tham gia giảng dạy, làm việc ở điểm trường trên địa bàn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

GD&TĐ

Tin tiêu điểm