Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 22/1/2019 06:00

Phụ cấp giáo viên?

Một tiết dạy học tại lớp 4A5 Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) Ảnh: Đình TuệMột tiết dạy học tại lớp 4A5 Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) Ảnh: Đình Tuệ

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên dạy một trường tiểu học tại Vĩnh Long. Trong các năm gần đây tôi có dạy HS hòa nhập và hằng năm trường tôi có hướng dẫn làm hồ sơ khuyết tật. Mỗi năm đều có làm bảng kê phụ cấp tiền lương ưu đãi. Từ năm 2010 đến nay vẫn không có hưởng phụ cấp. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp không? Đặng Minh Hải (minhhai***@gmail.com)
 

Trả lời: Tại Điều 7 Nghị định số: 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật” có nêu: Các đối tượng sau đây được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CPngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý GD công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

Nhà giáo, cán bộ quản lý GD trực tiếp giảng dạy, quản lý người khuyết tật theo phương thức GD chuyên biệt trong cơ sở GD chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển GD hòa nhập;

Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức GD chuyên biệt trong các cơ sở GD không thuộc Điểm a Khoản này.

Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức GD hòa nhập không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng phụ cấp ưu đãi như sau: Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật = Tiền lương một giờ dạy của giáo viên x 0,2 x Tổng số giờ thực tế giảng dạy ở lớp có người khuyết tật.

Ngoài ra, tại Điều 29 Luật Người khuyết tật quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý GD tham gia GD người khuyết tật, nhân viên hỗ trợ GD người khuyết tật được đào tạo, bồi dưỡng cập nhật về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu GD người khuyết tật. Nhà giáo, cán bộ quản lý GD tham gia GD người khuyết tật, nhân viên hỗ trợ GD người khuyết tật được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu hàng năm bạn vẫn dạy lớp có HS khuyết tật học hòa nhập thì bạn vẫn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định hiện hành.

Báo GD&TĐ

Nguyễn Thị Bích Thảo (16/04/2019 08:00:11 AM)

Tôi là giáo viên tiểu học thì tiết chào cờ và tiết sinh hoạt có được tính vào tiết dạy trong định mức 23tiết không

Nguyễn Văn Thành (15/04/2019 10:02:51 AM)

Tại sao có luật mà có nơi thực hiện, có nơi không thực hiện là lí do vì sao? Ai là người kiểm tra đôn đốc thực hiện. Kê mà không được hưởng thì ai hưởng? Kính đề nghị cơ quan chức trách làm rõ.

Tin tiêu điểm