Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 8/7/2019 13:12

Phụ cấp đối với giáo viên hướng dẫn tập sự

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên dạy tại trường tiểu học công lập thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Học kỳ II năm học 2018 – 2019, tôi được phân công hướng dẫn giáo viên tập sự. Xin hỏi, tôi có được hưởng đồng thời phụ cấp thu hút và phụ cấp đối với giáo viên hướng dẫn tập sự hay không? Đỗ Ngọc Thúy (ngocthuy***@gmail.com)

Trả lời: Theo Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT, quy định về phụ cấp thu hút như sau: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định như sau: Tính từ ngày nhận quyết định đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến sau khi Nghị định này có hiệu lực; Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Tính từ ngày được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ.

Còn tại Khoản 4, 5 Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức” quy định: Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành. Người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ các quy định nêu trên thì phụ cấp thu hút đối với giáo viên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và phụ cấp đối với người hướng dẫn tập sự là hai phụ cấp độc lập nhau. Vì vậy, bạn sẽ được hưởng đồng thời cả hai phụ cấp này. 

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

GD&TĐ

Tin tiêu điểm