Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 29/3/2017 19:07

Phụ cấp công tác lâu năm không bao gồm hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi phụ cấp lâu năm vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khan có được cộng hoặc nhân với hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung hay không? - Nguyễn Minh Nhật (minhnhat***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khan”, có nêu cách tính phụ cấp thâm niên như sau:

Mức tiền phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tính theo công thức sau:

Mức tiền phụ cấp công tác lâu năm

=

Mức lương tối thiểu chung

x

Mức phụ cấp được hưởng theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Như vậy, với hướng dẫn nêu trên cho thấy, phụ cấp công tác lâu năm không bao gồm hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm