Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 5/5/2018 07:00

Sóc Trăng:

Phòng ngừa, ngăn chặn việc lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Phòng ngừa, ngăn chặn việc lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa Trời”

GD&TĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo của 11 huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng; hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể để phòng ngừa, ngăn chặn việc lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa Trời” và các hội, nhóm chưa được Nhà nước cho phép hoạt động.

Theo văn bản, hiện nay, trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng đưa tin đã xuất hiện một tổ chức tự xưng là “Hội thánh Đức Chúa Trời” đến khu vực trường học, ký túc xá để tuyên truyền, phát triển đạo trái phép, lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia hội.

Để phòng ngừa, ngăn chặn việc lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa Trời” và các hội, nhóm chưa được Nhà nước cho phép hoạt động, các phòng giáo dục và đào tạo của 11 huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng; hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia của các hội, nhóm, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.

Thực hiện tốt công tác quản lý, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên, đặc biệt là trên các diễn đàn, mạng xã hội. Tăng cường công tác bảo vệ, kiểm soát người lạ ra vào trường học, ký túc xá để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trường học.

Theo H.Như
Báo Sóc Trăng