Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 28/9/2017 15:50

Phó hiệu trưởng làm Chủ tịch công đoàn trường có được giảm định mức tiết dạy

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là phó hiệu trưởng trường tiểu học công lập. Vừa rồi tôi được Công đoàn nhà trường bầu vào Ban chấp hành và được tín nhiệm là Chủ tịch công đoàn. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được giảm định mức tiết dạy hay không? - Nguyễn Thị Nhung (nguyennhung***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 7 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) - có nêu: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần. Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.

Còn tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số: 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ GD&ĐT - hướng dẫn: Giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

- Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 4 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học); Trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 3 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học);

-Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 2 giờ dạy trong một tuần (quy ra 70 giờ dạy trong một năm học); Trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 1 giờ dạy trong một tuần (quy ra 35 giờ dạy trong một năm học);

- Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, định mức giảm giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được tính theo định mức giảm giờ dạy cao nhất đã quy định cho mỗi cấp học.

Căn cứ vào quy định nêu trên, chúng tôi không thấy có điều khoản nào quy định chế độ giảm định mức tiết dạy cho phó hiệu trưởng hoặc hiệu trưởng khi làm chủ tịch hoặc phó chủ tịch công đoàn. Chế độ này chỉ áp dụng cho giáo viên kiêm nhiệm làm công tác công đoàn.

Do vậy, trường hợp của bạn vẫn phải dạy đủ 4 tiết/tuần theo quy định hiện hành.

Sỹ Điền