Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 19/3/2017 10:07

Phó hiệu trưởng được giao phụ trách trường dạy 2 tiết/tuần

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Tôi là Phó hiệu trưởng trường tiểu học. Hiệu trưởng trường tôi nghỉ thai sản, nên tôi phụ trách thay 6 tháng. Trường hợp của tôi áp dụng định mức 2 tiết/tuần hay là 4 tiết/tuần? – Nguyễn Hương Lan (huonglan***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điều 7 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng GD&ĐT), có nêu:

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

- Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần. Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.

Như vậy, nếu thời gian mà hiệu trưởng nghỉ thai sản 6 tháng và bạn được cấp có thẩm quyền ra quyết định giao phụ trách trường trong thời gian này thì bạn sẽ chỉ phải dạy 2 tiết/tuần. Hết thời gian 6 tháng nêu trên bạn sẽ trở lại dạy 4 tiết/tuần.

Trường hợp bạn không được cấp có thẩm quyền ra quyết định giao phụ trách trường thì bạn vẫn thực hiện dạy 4 tiết/tuần theo quy định hiện hành.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm