Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 21/2/2017 07:07

Phó hiệu trưởng có được tính tiền dạy thêm giờ?

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Tôi là Phó hiệu trưởng, do trong trường có 3 giáo viên nghỉ đẻ nên tôi được hiệu trưởng phân công dạy 11 tiết/tuần. Tôi có được tính tiền dạy thừa giờ không? - Sơn Ca (sonca***@gmail.com).

* Trả lời:

Điều 7 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), có nêu:

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

- Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần. Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.

Theo quy định bạn phải dạy 4 tiết/tuần, nhưng vì lý do thiếu giáo viên nên bạn được phân công dạy 11 tiết/tuần; do đó trường hợp của bạn được tính tiền dạy thêm giờ theo Thông tư số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập".

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ được áp dụng theo Điều 4 của Thông tư trên.

Sỹ Điền