Phát triển kỹ năng nghề trong lĩnh vực nông nghiệp

ANH QUANG - 12:24 15/01/2020
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng điều hành cuộc họp Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng điều hành cuộc họp

Bộ LĐ-TB&XH đã phê duyệt Đề án thành lập Hội đồng kỹ năng nghề (HĐKNN) trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam theo đề xuất của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Mô hình HĐKNN nhằm phát triển kỹ năng nghề phục vụ điều phối của các đối tác liên quan, rút ngắn khoảng cách giữa kỹ năng và việc làm, hỗ trợ ngành kết nối đào tạo với thị trường lao động, và dẫn dắt người nông dân trong thời đại kỹ thuật số.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Anh Dũng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết: Bộ luật Lao động mới đã có những quy định liên quan đến giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề. Trong đó, nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển kỹ năng nghề cho người lao động thông qua các hoạt động đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định. Tổ chức thi KNN cho người lao động, tham gia HĐKNN, dự báo nhu cầu lao động, xây dựng tiêu chuẩn KNN, tổ chức đánh giá, phát triển năng lực nghề nghiệp cho người lao động.

Để phát triển giá trị ngành nông nghiệp hiệu quả hơn, kinh nghiệm cho thấy sự cần thiết của việc tổ chức phát triển kỹ năng thông qua các nhiệm vụ của HĐKNN như: Cung cấp số liệu dự báo thị trường lao động, hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng các bộ tiêu chuẩn KNN quốc gia, tham gia xây dựng và phát triển kỹ năng nghề trong lĩnh vực nông nghiệp,…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề liên quan đến cơ cấu, tổ chức, vai trò, nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Thư ký; Bầu chọn chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch; Dự kiến kế hoạch hoạt động của Hội đồng; Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; Thảo luận các bước triển khai tiếp theo để hoàn thiện Báo cáo phân tích, soát xét và xây dựng chiến lược phát triển KNN trong lĩnh vực nông nghiệp; Đề xuất các chuyên đề, kết quả sản phẩm và các bước thực hiện tiếp theo.

Anh Quang

Bình luận của bạn đọc