Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 2/3/2017 13:07

Phát huy hiệu quả phòng truyền thống

Phát huy hiệu quả phòng truyền thống

GD&TĐ - Những năm gần đây, nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc nói chung, của từng nhà trường nói riêng, việc đầu tư xây dựng phòng truyền thống được nhiều địa phương, trường học quan tâm xây dựng, củng cố, bổ sung tư liệu, hiện vật, đáp ứng nhu cầu tham quan, giáo dục truyền thống.

Đặc biệt, từ khi thực hiện Công văn số 3769/BGDĐT-VP, ngày 21/7/2014 của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng và phát triển phòng truyền thống tại các đơn vị trường học nhằm bảo tồn và giới thiệu các tư liệu có giá trị về truyền thống giáo dục của nhà trường, của địa phương và của nền Giáo dục cách mạng Việt Nam.

Đến nay, không ít phòng truyền thống được các nhà trường đầu tư lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng với hàng trăm, hàng nghìn hiện vật đã thực sự có tác dụng không nhỏ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, trang sử hào hùng, giúp học sinh, sinh viên và nhân dân hiểu hơn về thành tích, chiến công, tiêu biểu và cả sự hy sinh, mất mát... của các thế hệ cha anh đi trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, việc khai thác, sử dụng phòng truyền thống ở nhiều nơi chưa đem lại hiệu quả. Quá trình đầu tư, tổ chức khai thác còn nhiều điều bất cập, chưa hợp lý đang gây lãng phí không nhỏ...

Qua tìm hiểu một số phòng truyền thống cơ quan, đơn vị, trường học chúng tôi thấy một thực trạng khá phổ biến là: Học sinh, sinh viên rất ít khi đến tham quan phòng truyền thống. Có nơi, phòng truyền thống cả năm không mở cửa. Các hiện vật, kỷ vật tại phòng truyền thống một số đơn vị còn sơ sài, bị xuống cấp, mai một qua thời gian...

Bên cạnh đó do không có nhân viên được đào tạo, tập huấn về lĩnh vực này, nên việc trưng bày, bố trí trong phòng truyền thống thiếu khoa học, thậm chí sai quy định; hình ảnh, hiện vật của giai đoạn này lạc sang giai đoạn khác; kích cỡ ảnh chưa phù hợp, chú thích ảnh thiếu chuẩn xác... nên không có giá trị truyền tải, giới thiệu những giá trị lịch sử truyền thống...

Mong rằng các nhà trường quan tâm có các biện pháp khai thác, sử dụng có hiệu quả phòng truyền thống vừa để tránh sự lãng phí, vừa để tăng cường việc giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Vũ Thị Huyễn