Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 16/8/2018 08:24

Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình:

Phát động nhiều phong trào thi đua

Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được tuyên dương.

Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được tuyên dương.

GD&TĐ - Ngày 15/8, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017-2018 và triển kkai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Năm học 2017-2018, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình đã triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào thi đua trong công chức, viên chức, lao động, động viên được đội ngũ nhà giáo, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện tại, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của Công đoàn ngành GDQB có 2.278 người, trong đó có 1.425 nữ, chiếm tỷ lệ 62,55%. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CCVCLĐ luôn được các tổ chức công đoàn thực hiện nghiêm túc.

Năm học 2017-2018, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành tiếp tục được đẩy mạnh, các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Đoàn viên - lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác” cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… là những phong thu hút đông đảo công chức viên chức lao động tham gia.

Nhiều đại biểu đã quan tâm thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến từ hoạt động thực tế ở cơ sở, nhằm triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018-2019, năm học mà ngành Giáo dục có những đổi mới quan trọng về quy mô, chương trình giáo dục, cơ chế quản lý đối với các trường học.

Thời gian tới, công đoàn ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục triển khai các phong trào thi đua trọng tâm của ngành và các cuộc vận động trong CCVCLĐ. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” theo hướng cụ thể hóa các nội dung gắn với những chủ trương, kế hoạch đổi mới của toàn ngành theo Nghị quyết 29…

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình đã tổ chức ký cam kết thực hiện quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu công đoàn cơ sở trực thuộc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

Năm học 2017-2018 đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được trao thưởng, trong đó có 7 cán bộ được Tổng LĐLĐ tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua, tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân ngành giáo dục Quảng Bình…

Vĩnh Quý

Tin tiêu điểm