Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 9/1/2015 06:01

Phân công nhiệm vụ cho viên chức phải phù hợp với chức danh nghề nghiệp

Phân công nhiệm vụ cho viên chức phải phù hợp với chức danh nghề nghiệp

GD&TĐ - Tôi đăng ký thi tuyển viên chức vào làm giáo viên dạy Giáo dục công dân của một trường THCS. Khi trúng tuyển, tôi được hợp đồng lao động với chức danh nghề nghiệp là giáo viên dạy Giáo dục công dân. 

Tuy nhiên, khi đến nhận việc hiệu trưởng lại phân công cho tôi làm công tác thư viện với lý do giáo viên dạy Giáo dục công dân đang thừa nên chưa sắp xếp được giờ dạy cho tôi. Như vậy hiệu trưởng phân công công việc cho tôi như vậy có đúng không?- Nguyễn Hà Vinh (nguyenhavinh***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 25 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định việc phân công nhiệm vụ như sau:

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức.

Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

Theo thư bạn viết, chức danh nghề nghiệp của bạn được thể hiện trong hợp đồng lao động là giáo viên dạy Giáo dục công dân nhưng hiệu trưởng nhà trường lại phân công bạn làm nhân viên thư viện là chưa đúng quy định được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và quy định được nêu rõ ở Điều 25 Nghị định trên.

Vì vậy, theo chúng tôi bạn có thể kiến nghị trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường để được giải quyết thỏa đáng. Trong trường hợp hiệu trưởng vẫn không giải quyết cho bạn thì bạn có thể đề nghị Công đoàn can thiệp hoặc cơ quan cấp trên như: Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Sỹ Điền