Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 9/12/2018 07:33

Nhân viên y tế trường học được hưởng chế độ phụ cấp?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ -  Hỏi: Tôi là nhân viên y tế trường học. Xin hỏi, tôi có được hưởng chế độ phụ cấp 20% không? Vũ Thị Lan (lanvuthi***@gmail.com)

Trả lời: Theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu bạn đang quan tâm đến phụ cấp đối với nhân viên y tế trường học. Về vấn đề này, chúng tôi xin được tư vấn như sau: Tại Điều 1 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/7/2011 của Chính phủ “Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập”, có nêu:

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, cán bộ y tế xã, phường, thị trấn (đang làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 3/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở) trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức làm công tác quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y trong các cơ sở sự nghiệp y tế công lập. Nghị định này không áp dụng đối với cán bộ, viên chức chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang.

Còn tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định trên quy định: Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại Điểm b khoản 5 Điều này), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp là 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Sỹ Điền