Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 17/6/2015 16:01

Người không có quốc tịch Việt Nam có được thi tuyển viên chức vào ngành Giáo dục?

Người không có quốc tịch Việt Nam có được thi tuyển viên chức vào ngành Giáo dục?

GD&TĐ - Hỏi: Tôi lấy chồng người nước ngoài sau đó theo chồng về nước sinh sống và nhập quốc tịnh tại nước đó. Năm vừa rồi, do công ty của chồng tôi có chi nhánh ở Việt Nam nên cả gia đình tôi về nước sinh sống.

Hiện tôi không còn quốc tịch Việt Nam, nếu tôi muốn thi tuyển vào ngành giáo dục để làm giáo viên có được không? – Nguyễn Kim Chi – TP Hồ Chí Minh (kimchi***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 4 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức như sau: Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức quy định: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công lập được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng các quy định này không được trái với quy định của pháp luật và phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt trước khi thực hiện.

Hiện tại, chúng tôi chưa thấy có văn nào quy định hoặc hướng dẫn chi tiết người nước ngoài tham gia tuyển dụng viên chức. Tuy nhiên, tại Điểm a, Khoản 1 Điều 22 Luật viên chức có quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức là người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. 

Theo chúng tôi, cách tốt nhất bạn đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để được tư vấn và giải đáp thỏa đáng.

Sỹ Điền