Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 19/9/2018 11:45

Nghỉ hưu có được nâng lương trước thời hạn không?

Trong giờ thực hành tại Trường THPT Hạ Hòa (Phú Thọ)Trong giờ thực hành tại Trường THPT Hạ Hòa (Phú Thọ)

GD&TĐ - * Hỏi: Tôi là giáo viên THPT trường công lập. Tháng 11/2018 tới đây, tôi được nghỉ hưu theo quy định. Năm 2017, tôi đã được nâng lương trước thời hạn. Xin hỏi khi nghỉ hưu tôi có được nâng lương trước thời hạn hay không? Nguyễn Huê (nguyenhue***@gmail.com)

* Trả lời: Theo Điểm e Khoản 1 Điều 3 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, quy định: Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn như sau: Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn sẽ không đủ điều kiện để nâng lương trước thời hạn khi nghỉ hưu.

Sỹ Điền