Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 24/9/2017 11:33

Ngành GD&ĐT Phú Thọ triển khai khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05

Ký cam kết thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05/CT-TƯKý cam kết thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05/CT-TƯ

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Thọ vừa phối hợp với Công đoàn giáo dục tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết 29.

Tham dự dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, còn tại các điểm cầu trực tuyến có Chủ tịch Công đoàn giáo dục; các Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành, thị; hiệu trưởng các trường học, các cơ sở GD trên toàn tỉnh Phú Thọ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo Kế hoạch của Sở GD&ĐT triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05/CT-TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; dự thảo Quy định tiêu chí đánh giá về triển khai thực hiện khâu đột phá “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục Đất Tổ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”.

Trên tinh thần thẳng thắn, tích cực, đại biểu các điểm cầu tại 13 huyện, thành, thị đã đóng góp ý kiến thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Kiên quyết xử lý tình trạng lạm thu đầu năm; phòng chống bạo lực học đường; sáng tạo trong dạy và học…

Tại Hội nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ cùng Công đoàn ngành đã tổ chức ký cam kết thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05/CT-TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của BCH Trung ương Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

 

T. Toàn