Kết nối

Ngành GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh phát hành ấn phẩm Báo Giáo dục và Thời đại

THỦY LINH - 17:19 12/03/2019
Ngành GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh phát hành ấn phẩm Báo Giáo dục và Thời đại

Theo đó công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc việc bố trí cán bộ chuyên trách về công tác truyền thông của đơn vị. Cán bộ phụ trách về công tác truyền thông trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác truyền thông của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về các hoạt động giáo dục và đào tạo tại địa phương, đồng thời tăng cường kết nối với bộ phận truyền thông của Sở GD&ĐT.

Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, nhà trường về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông và vận dụng tốt sức mạnh của truyền thông trong công tác giáo dục và đào tạo.

Phối hợp với các cơ quan để cung cấp thông tin về những hoạt động của ngành như: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Luật Giáo dục (sửa đổi) và các quy định mới của ngành; Xây dựng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới cũng như công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm triển khai chương trình có hiệu quả ở địa phương đúng tiến độ;

Các tấm gương người tốt, việc tốt trong ngành giáo dục cũng như tấm gương nhà giáo, học sinh, sinh viên đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả tốt trong dạy và học; Tuyên truyền về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT quốc gia; Công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, đảm bảo an toàn cho học sinh; Công tác giáo dục an toàn giao thông; Công tác tư vấn học đường … nhằm tạo sự thông suốt, cung cấp kịp thời các hoạt động cũng như kết quả công tác của ngành, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường và xã hội góp phần tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội.

Văn phòng Sở GD&ĐT Bà Rịa -Vũng Tàu làm đầu mối trong công tác phối hợp, liên hệ giữa các cơ quan báo chí với các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc để truyền thông về các chủ trương, chính sách, hoạt động của ngành, đảm bảo thông tin kịp thời, chính thống, chính xác và đầy đủ. Tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh; viết tin, gửi bài đăng báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Tài Hoa trẻ.

Nhằm nắm bắt kịp thời các thông tin, sự kiện trong ngành GD&ĐT trên toàn quốc, Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu mỗi nhà trường đặt mua ít nhất một tờ Báo Giáo dục và Thời đại (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Giao Văn phòng Sở, phòng GDĐT phối hợp Báo Giáo dục và Thời Đại để triển khai thực hiện.

Thủy Linh

Bình luận của bạn đọc